Proxectos

CIFP As Mercedes

Resumo do proxecto

O proxecto pretende fabricar unha estrutura de aeronave tripulada, prevista para propulsión eléctrica.

 

Quien realizou o proxecto?

Os alumnos de aeromecánica do CIFP As Mercedes.

 

En que consiste o proxecto?

O proxecto pretende fabricar unha estrutura de aeronave tripulada, prevista para a futura implementación de sistemas de voo dixitais e sistemas de propulsión eléctrica, polo tanto non contaminante.

 

Cal é a finalidade deste proxecto?

A idea é conseguir un produto con capacidade de voo, pero moi lixeiro, de modo que o peso que se aforre respecto a un produto existente no mercado, pódese empregar para a dotación de equipos e sistemas de voo e de traballo no futuro.

 

Como funciona o proxecto? (Tecnoloxías utilizadas, experiencia de usuario, etc.)

Empregando os coñecementos adquiridos polos alumnos do instituto, fabrícase a aeronave para dotala dun motor eléctrico.

 

Que achega este proxecto á Comunidade Maker?

Mostra a mellora na calidade educativa e a posibilidade de producir unha aeronave con poucos medios grazas ao esforzo dos alumnos/as.

 

Con a colaboración de:
Media Partners:

Todolos dereitos reservados. Maker Faire Galicia, 2022

Powered by Tu Evento Online