Proxectos

Centro de Diseño Tecnológico Industrial del Valle

O proxecto baséase na construción dun domo intelixente que permite cultivar hortalizas de forma autónoma e independente.

 

En que consiste?

Tívose en conta o papel que ten a agricultura tanto en Colombia como no mundo enteiro, ao ser a base da economía e á súa vez o que xera seguridade e calidade alimentaria. É por isto que, tórnase fundamental crear mecanismos idóneos para a innovación e implantación de novas tecnoloxías que permitan o crecemento do mesmo. Con base no mencionado anteriormente, este proxecto realizouse a través dun proceso de deseño e construción dun domo intelixente que permita simular internamente un ambiente controlado e propicio para o cultivo de hortalizas, vexetais e froitas, integrando tecnoloxías de intelixencia Artificial (IA) e estratexias de control automatizado. O fin será brindarlle a posibilidade a tódalas persoas (sen importar se teñen ou non coñecemento na agricultura) para realizar os seus propios cultivos, así como,  facilitar a sementación nos chans áridos e desta forma mellorar as cadeas de produción e a calidade dos alimentos que serán consumidos.

 

Cal é a finalidade?

O seu propósito é permitir a tódalas persoas que teñan ou non coñecemento de agricultura poder realizar os seus propios cultivos nas zonas rurais e/ou urbanas, propiciando diferentes ambientes climáticos para o crecemento dos cultivos dacordo coas súas características propias. Isto permite darlle ao proxecto un segundo propósito, o cal baséase en diminuír a escaza de alimentación en sectores que por diferentes circunstancias (gobernamentais, climáticas e a aridez nos terreos) non poden ter alimentos de calidade.

 

Como funciona?

O control realizouse cunha placa Arduino mega para a adquisición de datos tomados polos diferentes sensores e o envío de señais de control aos actuadores que aumentarán ou diminuirán a temperatura polo medio da implantación dun PID no Agrodomo intelixente. Este,  conta  coa implementación de  Intelixencia Artificial ( IA) polo medio  dunha cámara web de calidade 4 k e unha raspberry  pi 3 que ten como propósito o procesamento de imaxes dixitais para adestrar unha rede neuronal tipo  perceptrón que dá como resposta o estado de crecemento da planta.

O  Agrodomo conta cunha alimentación de enerxía renovable por medio dun panel solar moni cristalino, un investidor e unha batería. Este sistema é o encargado de alimentar a parte de control e a instrumentación do  Agrodomo, así como, analizar o consumo de enerxía do domo para o seu estudo.

Todos os datos do  Agrodomo intelixente son enviados á nube para ser mostrados en tempo real nunha aplicación móbil e nunha páxina web dándolle ao usuario unha experiencia de monitorización do seu cultivo desde calquera parte do mundo. Él colocará a semente e o resto farao o domo intelixente, notificándose ao usuario pola aplicación a finalización do cultivo para pasar a cultivar.

 

Que achega á Comunidade  Maker?

Este proxecto ao ter un alto índice de innovación e estar desenvolvido en código aberto permite achegar coñecemento e experiencia nas distintas áreas de traballo como o é a teoría de control, implementación de procesamentos de imaxes con intelixencia artificial, aplicación dos conceptos de internet das cousas  IOT, desenvolvemento de aplicacións móbiles e manexo de base de datos en MySQL. Todo vai enfocando no desenvolvemento funcional dun  PMV que satisfai unha necesidade da contorna rexional, a cal pode ser escalada a nivel nacional e mundial. Isto é grazas ao desenvolvemento dunha tecnoloxía cualificada nunha escala de  TRL 3 a  TRL 4 segundo o avance que se ten actualmente.

 

Quen o realizou?

Este proxecto foi liderado polos aprendices e instrutores dos dous semilleiros de investigación SIITAM e CODEX pertencentes ao CENTRO DE DISEÑO TECNÓLOGICO INDUSTRIAL DEL VALLE SENA. Isto, co fin de buscar unha solución ás diferentes problemáticas que se presentan tanto no departamento do Valle del Cauca como a nivel nacional, como son: a baixa calidade dos alimentos, o pouco coñecemento en agricultura e a escaseza do chan idóneo para o cultivo.

 

Con a colaboración de:
Media Partners:

Todolos dereitos reservados. Maker Faire Galicia, 2022

Powered by Tu Evento Online