Proxectos

Colegio de Fomento Aldovea

Debido á pandemia, os alumnos con hiperactividade e  impulsividad viviron unha situación complexa nas aulas. Anteriormente, podían moverse pola aula ou saír en caso necesario mesmo.

Agora deben permanecer sentados, sen levantarse, co único alivio dos recreos que adoitan ser curtos ou tamén teñen moitas limitacións de espazo e actividade.

Propoñemos estes pedais estáticos que os alumnos dispoñerían debaixo das súas mesas para  usalo sempre que fose necesario. O movemento, mecánico e repetitivo, non só non entorpece a súa atención senón que favorece que poidan xestionar a súa  impulsividad. Así, evitaremos consecuencias sobre o seu rendemento académico e a nivel persoal.

Ademais propoñemos que sexa un proxecto desenvolvido no propio colexio para fomentar as destrezas  STEAM.

Por último, pero non menos importante, engadimos un motor que converte o movemento en electricidade. O obxectivo é usar dita electricidade para cargar os  Chromebook persoais de cada alumno a través do movemento que xeran eles mesmos cos pedais.

Enerxía limpa, destrezas  STEAM e educación personalizada nun só proxecto. 

Con a colaboración de:
Media Partners:

Todolos dereitos reservados. Maker Faire Galicia, 2020

Powered by Tu Evento Online