Proxectos

Salesianos Zaragoza

Resumo do proxecto

Luva multifunción que permite traducir a linguaxe de signos para a axuda dos sordomudos e a comunicación silenciosa no sector da defensa.

 

Quen realizou o proxecto?

Daniel Valero, un mozo de 20 anos que estuda o grao superior de telecomunicacións e tamén cursou o grao medio na mesma especialidade aínda que, por circunstancias, tivo que estudar telecomunicación. Algo que sempre lle atraeu foi o mundo da electrónica e a informática, por iso, sempre que xorde a oportunidade trata de aproveitala para aprender nese ámbito.

Durante a súa formación tivo oportunidades de aprender a programar, pero non foi ata entrar no mundo laboral cando puido gozar da mesma. A razón principal é a formación que lle deu o seu actual xefe, a cal lle permitiu gozar xa que, as programacións que lle ensina teñen aplicación práctica en procesos produtivos e reparacións das empresas dos seus clientes.

Por mor disto, namorouse da programación pola cantidade de problemas cotiáns que facilmente se poden solucionar cun pequeno  microcontrolador, desde entón todos os problemas que ve xa sexan sociais, físicos ou de calquera tipo fan que se expoñan solucións ad hoc con algún dispositivo ou programa que facilite en gran medida ese problema.

Grazas a esta nova faceta, elaborou a idea que desenvolveu neste proxecto, axudar á xente con discapacidade  auditiva e/ou dificultade na fala. Como xa se sabe, a gran maioría falan pola linguaxe de signos, linguaxe que pouca xente coñece ou entende, polo que xurdiu a idea de crear un dispositivo que facilitase a comunicación entre persoas que falan por linguaxe de signos e xente que non o fai.

 

En que consiste o proxecto?

Consiste nunha luva que permite a persoas  sordomudas ou con dificultade na fala comunicarse con calquera outra persoa, traducindo a linguaxe de signos a audio, podendo así, persoas que non coñecen esta linguaxe, entendela sen problema.

A luva, ten outra función, xa que tamén se pode destinar para o sector da defensa das seguintes formas:

A primeira é para o ámbito militar, cando os militares están de misión ou operacións nas que teñen que falar por acenos, o oficial do pelotón levaría a luva posta e por un auricular ou  pinganillo os soldados poderían escoitar os signos sen necesidade de mirarse e ademais, silenciosamente.

Outra, sería no ámbito dos escoltas, podéndose comunicar o escolta e o escoltado sen necesidade de ter visión un co outro. Un exemplo sería nunha cea ou reunión na que ao escolta non lle deixan pasar, cun simple xesto de dedos discreto o escoltado podería comunicarlle o seu estado ao escolta.

 

Cal é a finalidade deste proxecto?

Reducir as desigualdades sociais dos sordomudos ou persoas con dificultade na fala rompendo a barreira de comunicación con persoas que non coñecen a linguaxe de signos e ofrecer unha ferramenta discreta para mellorar a comunicación no ámbito da defensa.

 

Como funciona o proxecto? (Tecnoloxías utilizadas, experiencia de usuario, etc.)

A luva funciona con tecnoloxía Arduino e utiliza un Arduino nano como microcontrolador polo seu reducido tamaño, custo e posibilidades. A este, van conectados uns sensores  Flex, que consisten nunhas resistencias variables que en función da flexión aplicada varían os seus valores, son 5, van unha en cada dedo e con elas, coñeceremos as posicións da man ao realizar signos. O audio reprodúcese cun reprodutor df  player mini, ao cal, ao introducirlle unha tarxeta micro SD coas pistas gardadas permítenos reproducir o que significa cada signo. Ao reprodutor, conéctaselle un altofalante de 8 ohm, 2 Watt que será o que reproduza o audio. O programa funciona creando marxes de variables é dicir se x é > que x e < que x , reproduces este audio, neste caso X sería un dos sensores  Flex. Cara ao usuario é moi sinxelo de usar xa que simplemente ten que poñerse a luva e falar pola linguaxe de signos.

Ademais, está a levarse a cabo a investigación para a implementación de acelerómetros para unha mellor captación do movemento e unha mellor estrutura do dispositivo.

 

Que achega este proxecto á Comunidade  Maker?

Este proxecto supón unha porta de entrada ao mundo da linguaxe de signos á vez que ofrece un exemplo de aplicación de sensores Flex. Estes sensores, aínda que teñen múltiples aplicacións en moitos procesos diarios na industria, utilizados a modo de galgas en moitas ocasións, de cando en cando son aplicados en proxectos de carácter social como este. 

 

Con a colaboración de:
Media Partners:

Todolos dereitos reservados. Maker Faire Galicia, 2022

Powered by Tu Evento Online