Proxectos

CEIP Xoaquín Lourenzo Xocas

Resumo do proxecto

O alumnado preparou un traballo interdisciplinar empregando o Ozobot no cal explican o funcionamento do aparato dixestivo.

 

Quen realizou o proxecto?

Alumnado de 3º e 4º de Educación Primaria.

 

En que consiste o proxecto?

O proxecto consiste en explicar o proceso de nutrición nos seres humanos. Para iso, o alumnado tivo que documentarse, entender o proceso, realizar o debuxo que servirá de base para o proxecto e levar a cabo todos os preparativos para que o robot realizase o percorrido axeitado.

 

Cal é a finalidade deste proxecto?

A finalidade é introducir as novas tecnoloxías no proceso educativo de maneira interdisciplinar.

 

Como funciona o proxecto? (Tecnoloxías utilizadas, experiencia de usuario, etc.)

No proxecto o Ozobot simula un alimento que vai facer todo o percorrido do aparato dixestivo. Ao mesmo tempo, o alumnado explicará o proceso.

As tecnoloxías empregadas serán o Ozobot e os distintos códigos de cor.

 

Que achega este proxecto á Comunidade Maker?

O uso das novas tecnoloxías empregando unha perspectiva interdisciplinar onde se aúnan a parte científica, plástica e tecnolóxica. Cabe destacar que con esta tipoloxía de proxectos traballamos un amplo abanico de experiencias moi enriquecedoras para o alumnado (traballo en equipo, respecto polas achegas, compañerismo, traballo autónomo..).

 

Con a colaboración de:
Media Partners:

Todolos dereitos reservados. Maker Faire Galicia, 2022

Powered by Tu Evento Online