Proxectos

MakersPRO VermisLAB

Resumo do proxecto

Dispositivo que mellora a inclusión de nenos/as con discapacidade de orixe auditiva, a partir da detección de sons de interese mediante unha vibración e un sinal visual.

 

Quen realizou o proxecto?

Un grupo de alumnos de Makers Pro de Vermislab.

 

En que consiste o proxecto?

O inclock, é un proxecto pensado para axudar aos nenos con dificultades á hora da escoita. Este concepto consiste nun reloxo que está conectado a módulos  bluetooth, capaces de percibir ruídos a partir deses sons, coa axuda dunha IA, que pode deducir de que obxecto, persoa, acción, etc. provén devandito son. Cando este se detecta mandarase un aviso ao usuario á pantalla do reloxo, coa información necesaria para identificar ese son. De momento o noso prototipo só conta co módulo  bluetooth e o reloxo, a meta é facilitar a vida aos/as nenos/as con discapacidade de orixe auditiva.

 

Cal é a finalidade deste proxecto?

A finalidade deste proxecto é mellorar a inclusión dos nenos con discapacidade de orixe auditiva no colexio, dándolles maior independencia.

 

Como funciona o proxecto? (Tecnoloxías utilizadas, experiencia de usuario, etc.)

Os receptores bluetooth mandarán un aviso á pantalla do reloxo coa información necesaria para identificar o son que percibise.

Tecnoloxías utilizadas:

- Teachable  Machine

-Arduino

- Javascript

O reloxo levarase na boneca de tal forma que cando se escoite un determinado son a IA poida deducir de que son se trata. Mediante  bluetooth envía un sinal ao reloxo que che indica cunha imaxe e vibracións de que son trátase.

 

Que achega este proxecto á Comunidade  Maker?

Todas as tecnoloxías utilizadas neste proxecto son de código aberto, polo que calquera outro  maker podería reproducir este proxecto e melloralo, libremente.

 

 

Con a colaboración de:
Media Partners:

Todolos dereitos reservados. Maker Faire Galicia, 2022

Powered by Tu Evento Online