Proxectos

CEIP Xoaquín Lourenzo Xocas

Dada a situación actual de pandemia e as continuas normativas ás que temos que adaptarnos, este proxecto busca comunicar as normas de prevención COVID a través do robot Ozobot.

Este proxecto realizouse con alumnos de educación infantil, co obxectivo principal de repasar as normas sanitarias establecidas no protocolo COVID a nivel educativo. Ao mesmo tempo este proxecto permite traballar a lateralidade. De igual modo serve como sistema de avaliación, aplicada tras varias sesións de recordo das medidas, resultando motivadora xa que os propios alumnos participan na súa montaxe.


Patrocinadores

Todolos dereitos reservados. Maker Faire Galicia, 2020

Powered by Tu Evento Online