Obradoiros

 

01/06/2023   10:00 - 00:00
02/06/2023   10:00 - 00:00
03/06/2023   10:00 - 00:00
04/06/2023   10:00 - 16:00

Conéctate en directo

Que é un hackathon?

Un hackathon é un encontro para o desenvolvemento colaborativo de software e hardware no que os membros buscan solucións a diferentes ideas ou necesidades plantexadas. Trátase dun concurso onde os grupos de traballo resolven un reto proposto nun evento cun tempo limitado, como neste caso, 4 días.

E un hackathon de tecnoloxía de asistencia?

Este ano, o evento está dirixido a desenvolver solucións que faciliten e melloren o día a día das persoas con diversidade funcional. Para iso, parte da base inicial de proxectos propostos, entidades para persoas con discapacidade como ASPACE Coruña, ONCE e COGAMI en representación dos usuarios. Este Hackathon ten o gran aliciente de ofrecer a posibilidade de participar no desenvolvemento de produtos e tecnoloxías de apoio, que demandan as propias persoas con discapacidade.
É importante ter en conta que en España arredor de 3,2 millóns de persoas teñen algún tipo de discapacidade (case o 10% da poboación) e a súa plena participación na comunidade é limitada. Este hackathon pretende axudar a eliminar algunhas das barreiras que atopan, cunha clara finalidade social.

Cando e onde se celebrará?

Do 1 ao 4 de xuño de 2023 celébrase o Support Technologies Hackathon, tempo durante o cal os Makers formarán equipos e terán que poñerse mans á obra para presentar a solución aos retos propostos. Os equipos poderán poñerse en contacto cos promotores dos retos para aclarar calquera dúbida, que poderán publicarse no espazo de hackathon se se considera relevante para todos os participantes. Poderán establecer contacto a través dun sistema de comunicación mediante a plataforma Slack

Formato híbrido: Os equipos poderán estar formados por membros con conexión telemática e presencial. Pero, polo menos un dos membros de cada equipo deberá poder estar presente para presentar o seu traballo o último día do evento (4 de xuño).

Espazo físico de prototipado: Edificio Museo do Centro Gaiás, da Cidade da Cultura, en
Santiago de Compostela, A Coruña.

Que retos hai que resolver?

Publicaranse o día 1 de xuño ás 10 da mañá nesta web, redes sociais e na canle de comunicación dos equipos de Hackathon, Slack. Os retos basearanse nas propostas realizadas polas tres entidades participantes (ONCE, ASPACE Coruña e COGAMI) dirixidas a solucionar os problemas cos que se enfrontan as persoas con discapacidade no seu día a día.

Os produtos e tecnoloxías de apoio son aqueles obxectos, dispositivos, software e hardware que foron deseñados e producidos especificamente para compensar os déficits e limitacións na actividade que as persoas poidan ter no seu día a día. Hai moitas solucións comerciais, pero o seu prezo é moi elevado. Ademais, a maioría dos dispositivos actuais non cobren todas as necesidades que poidan ter estas persoas. Por iso, xorde a filosofía de aplicar o low cost e o concepto maker á procura de solucións eficaces e máis asequibles.

Para comprender mellor o que é a tecnoloxía asistencial de baixo custo podes visitar a base de datos do Centro de Recuperación de Persoas con Discapacidade Física de Albacete http://www.crmfalbacete.org/recursosbajocoste/listado_catalogo.asp 

Quen pode participar?

Calquera persoa que estea interesada en colaborar e axudar a mellorar a vida das persoas con diversidade funcional. Non existe un perfil específico, expertos en tecnoloxía, membros da comunidade maker, persoas que coñecen os problemas deste colectivo e calquera persoa que teña curiosidade por formar parte dun equipo de traballo maker pode participar nun equipo.

Como me podo rexistrar?

A inscrición realízase individualmente indicando se pertence ou non a un equipo. No caso de presentarte individualmente, podes unirte a un equipo que xa se fixera posteriormente. A plataforma Slack estará dispoñible para a creación e xestión de grupos de traballo.

Os equipos terán que contar persoalmente cun participante para o desenvolvemento e presentación do produto durante as xornadas de portas abertas da Maker Faire Galicia 2023, os días 3 e 4 de xuño.

A inscrición dos participantes realizarase a través do seguinte formulario.

Canto custa a matrícula e os materiais?

A inscrición é gratuíta e os materiais dependerán da solución proposta, pero a organización da Maker Faire Galicia pon a disposición dos equipos de traballo participantes o material estándar para desenvolvementos maker como impresoras 3D e electrónica programable básica (Arduinos, compoñentes electrónicos, sensores básicos). e actuadores).

Cal é o número de persoas por equipo?

Equipo de 3 a 5 membros.

Quen será o xurado?

Representantes do CITIC (Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e a Comunicación) da Universidade da Coruña, COGAMI (Confederación Galega de Persoas con Discapacidade), Aspace Coruña (Asociación de pais de persoas con parálise cerebral), ONCE e Maker Faire Galicia.

Que premios haberá?

O equipo gañador do hackathon recibirá un trofeo conmemorativo e gañará visibilidade nos medios de comunicación e RRSS, pero os verdadeiros gañadores serán todas as persoas que utilicen as solucións resultantes que, tras recibir os comentarios dos usuarios e desenvolvelas, serán compartidas. abertamente.

 

Con a colaboración de:

Todolos dereitos reservados. Maker Faire Galicia, 2024

Powered by Tu Evento Online