Política de privacidade

En cumplimiento do disposto na lexislación relativa á protección de datos, e concretamente no Reglamento UE 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consejo, de 27 de abril Maker Faire Galicia informa que:

Os datos personais que nos sexan proporcionados mediante formularios serán incorporados para o seu tratamento en ficheiros automatizados, cuxo responsable é DESIGN THINKERS & MAKERS S.L. As categorías de datos que vostede queira ceder a Maker Faire Galicia corresponderán a datos de contacto e intereses. A finalidade corresponde á xestión de aqueles subscritos á plataforma para xestionar o seu acceso e ofrecerlles información relacionada cos intereses proporcionados, así como enviar publicidade sobre contido relacionado coa Maker Faire Galicia. O tiempo de conservación dos seus datos será o correspondente ó tiempo que dure a relación, ou ata que exercite os seus dereitos de supresión ou cancelación.

O tratamento dos datos personais levados a cabo por Maker Faire Galicia responde exclusivamente ós fins establecidos anteriormente e correspondentes ós que lle fueron requeridos. Estando lexitimada ó tratamiento polo consentimento que expresamente se otorgou óaceptar estas condicións.

Ditos datos, en calquera dos casos, non serán transferidos a terceiras persoas sen o correspondente consentimento previo, nin fóra dos casos expresamente previstos na lexislación de protección de datos.

Informámoslle igualmente de que, en calquera caso, pode exercitar os seus dereitos de acceso ós seus datos personais, de rectificación ou supresión, á limitación do seu tratamento, á súa oposición ó tratamiento ou á portabilidade de datos dirixíndose ó responsable de tratamento na seguinte dirección: Rúa do Tambre, número 61, CP: 15704, Santiago de Compostela, e adxuntando unha fotocopia do seu DNI. Ou tamén á siguiente dirección de email: makersgalicia@gmail.com

Igualmente recórdaselle que vostede ten dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos.

 

Patrocinadores

Todolos dereitos reservados. Maker Faire Galicia, 2020

Powered by Tu Evento Online