Política de privacidade

En cumprimento do disposto na lexislación relativa á protección de datos, e concretamente no Regulamento UE 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril  Maker  Faire Galicia infórmalle que:


-       Os datos solicitados na sección de contacto non serán incorporados a ningún ficheiro, e serán tratados coa finalidade de atender as súas peticións ou requirimentos. Unha vez finalizada, os mesmos serán eliminados. As categorías de datos corresponden a datos identificativos e de contacto.


-       Os datos persoais que nos sexan proporcionados na subscrición do Newsletter e no rexistro da páxina web van ser incorporados para o seu tratamento no Rexistro de actividades de tratamento de  DESIGN  THINKERS &  MAKERS S.  L, titular e responsable de tratamento. As categorías de datos corresponderán a datos de contacto. A finalidade será a de xestión desta subscrición  Newsletter directamente da web. O tempo de conservación dos seus datos será o correspondente á vez que dure a relación, ou ata que non se exerciten os dereitos de supresión ou cancelación.


O tratamento dos datos persoais levados a cabo por  Maker  Faire Galicia responde exclusivamente os fins establecidos anteriormente e correspondentes ás categorías de datos requiridas, estando lexitimada para a realización destes tratamentos polo consentimento que expresamente se outorga ao aceptar esta Política de Privacidade.


En todo caso, estes datos non serán transferidos a terceiras persoas sen o correspondente consentimento previo nin fóra dos casos expresamente previstos na lexislación de protección de datos.


Maker Faire Galicia garante o exercicio dos dereitos de acceso aos seus datos persoais, modificación ou rectificación, cancelación ou supresión, oposición e á limitación do seu tratamento, así como á  portabilidad de datos dirixíndose a:  rúa  do Tambre 61, 15704, Santiago de Compostela (A Coruña) (ou e –  mail: makersgalicia@gmail.com) ) achegando unha fotocopia do seu DNI a efectos identificativos.


Igualmente lémbraselle que tamén ten dereito a presentar unha reclamación #ante a Axencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).

Con a colaboración de:

Todolos dereitos reservados. Maker Faire Galicia, 2024

Powered by Tu Evento Online