Tratamento dos datos persoais

En atención ao disposto na lexislación relativa a protección de datos e en concreto poo disposto no Reglamento UE 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril, infórmaselle que os datos personais que nos sexan proporcionados van ser incorporados para o seu tratamento en ficheiros automatizados, cuxo responsable é DESIGNTHINKERS & MAKERS S.L.

As finalidades son as correspondentes a poder realizar e xestionar o evento de Maker Faire Galicia e enviar información e publicidade relacionada co evento.

O tratamento dos datos persoais levado a cabo por Maker Faire Galicia responde exclusivamente aos fins establecidos anteriormente e correspondentes aos que lle foron requeridos. Estando lexitimada ao tratamento por prestarse o consentimento ao aceptar estas condicións. O tempo de conservación dos seus datos será o correspondente ao tempo que dure a relación, ou ata que exercite os seus dereitor de supresión ou cancelación.

Estes datos serán transferidos a terceiras persoas (Asociación para el Progreso de la Dirección, APD) a través deste consentimento, o obxectivo é xestionar os rexistros na Maker Faire Galicia e enviar comunicación relacionada coa Asociación. Pode exercitar os seus dereitos de acceso aos seus datos personais, de rectificación ou supresión, á limitación do seu tratamento, oposición ao tratamento ou á portabilidade de datos dirixíndose ao responsable de tratamento na seguinte dirección: Rúa do Tambre, número 61 Bajo, CP: 15704, Santiago de Compostela. Ou tamén á seguinte dirección de email: makersgalicia@gmail.com

Igualmente, se lle recorda que vostede ten dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos.

 

Con a colaboración de:

Todolos dereitos reservados. Maker Faire Galicia, 2024

Powered by Tu Evento Online